Κορωνοϊός

Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορωνοϊό;

Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορωνοϊό;

Η απολύμανση για κορονοϊό πραγματοποιείται με εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα και μέσω φορητού ηλεκτροκίνητου εκνεφωτή, που παράγει αεροδιάλυμα υψηλής ταχύτητας και βαθιάς διείσδυσης. Μέσω της συσκευής γίνεται διασπορά του χημικού διαλύματος...

Read more