Απολύμανση

Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορωνοϊό;

Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορωνοϊό;

Η απολύμανση για κορονοϊό πραγματοποιείται με εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα και μέσω φορητού ηλεκτροκίνητου εκνεφωτή, που παράγει αεροδιάλυμα υψηλής ταχύτητας και βαθιάς διείσδυσης. Μέσω της συσκευής γίνεται διασπορά του χημικού διαλύματος...

Read more

Τι είναι η απολύμανση; Χρειάζομαι άμεσα απολύμανση;

Τι είναι η απολύμανση; Χρειάζομαι άμεσα απολύμανση;

Απολύμανση καλείται η διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών με χημικές ουσίες ή φυσικές μεθόδους σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες. Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ πραγματοποιείται μετά από σχολαστική καθαριότητα...

Read more