Ζιζανιοκτονίες
Ζιζανιοκτονίες

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες Ζιζανιοκτονίας στις επιθυμητές περιοχές σας (Αυλές, κήπους, ελαιώνες, χωράφια κτλ.) Σας απαλλάσσουμε από τα ανεπιθύμητα ζιζάνια στις κατατόπους περιοχές σας . Η εφαρμογές ζιζανιοκτονίας γίνονται πάντοτε με την παρουσία Γεωπόνου και με όλα τα στάνταρτ για την προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.