Μυοκτονία

Τι είναι η μυοκτονία;

Τι είναι η μυοκτονία;

Σκοπός της μυοκτονίας Σκοπός της μυοκτονίας είναι η εξαφάνιση των ποντικών και αρουραίων εμποδίζοντας τη μετάδοση μολυσματικών ασθενιών (πχ λεπτοσπείρωση) και η όσο το δυνατόν εμπόδιση της επανεμφάνισης τους στους διάφορους χώρους. Μέθοδοι...

Read more