Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορωνοϊό;
Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορωνοϊό;

Η απολύμανση για κορονοϊό πραγματοποιείται με εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα και μέσω φορητού ηλεκτροκίνητου εκνεφωτή, που παράγει αεροδιάλυμα υψηλής ταχύτητας και βαθιάς διείσδυσης. Μέσω της συσκευής γίνεται διασπορά του χημικού διαλύματος, με βάση το νερό, και διοχετεύεται στο χώρο υπό μορφή ψυχρής ομίχλης (μέγεθος σταγονιδίου 0.5-30 Μicro). Με τη χρήση της αναφερόμενης μεθόδου, γίνεται ομοιόμορφη κάλυψη όλου του όγκου του χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με το απολυμαντικό – μικροβιοκτόνο σκεύασμα (ειδικά μηχανήματα εκνέφωσης).

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και βάση της λίστας του ΕΟΔΥ, όπου η παρασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι δρουν ενάντια σε ιούς (συμπεριλαμβανομένων των κορωναϊων, SARS, H1N1 κοκ). Η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος όπως αυτή ορίζεται από την παρασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από αρμόδιο Υπουργείο. απολύμανση για κορονοϊό

Η εφαρμογή της απολύμανσης για κορονοϊό γίνεται με τους εξής τρόπους:

  • είτε με ψεκασμό με αντλία χαμηλής πίεσης, για κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών
  • είτε με νεφελοψεκασμό, για την ολική κάλυψη κλειστών χώρων

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *