Τι είναι η μυοκτονία;
Τι είναι η μυοκτονία;

Σκοπός της μυοκτονίας

Σκοπός της μυοκτονίας είναι η εξαφάνιση των ποντικών και αρουραίων εμποδίζοντας τη μετάδοση μολυσματικών ασθενιών (πχ λεπτοσπείρωση) και η όσο το δυνατόν εμπόδιση της επανεμφάνισης τους στους διάφορους χώρους.

Μέθοδοι μυοκτονίας

Η πιο βασική μέθοδος μυοκτονίας που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των τρωκτικών είναι αυτή της χρησιμοποίησης διαφόρων δολωμάτων, που περιέχουν ειδικές δραστικές ουσίες της μυοκτονίας.
Η μυοκτονία με την μέθοδο αυτή εξασφαλίζεται όχι μόνο η καταπολέμηση του προβλήματος αλλα και η μη δημιουργία προβλημάτων απο τη δυσοσμία των νεκρών ποντικών. Συνήθως τοποθετούνται διαφορετικά δολώματα ώστε να αξιοποιούνται οι επιμέρους ιδιοτητες του κάθε σκευάσματος μυοκτονίας.
‘Αλλη μέθοδος μυοκτονίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της τοποθέτησης πλακιδίων με ειδική κόλλα που χρησιμοποιείται σαν παγίδα για τρωκτικά (ποντίκια).
Ο ποντικός έλκεται από την μυρωδιά της κόλλας και κολλά πάνω σε αυτή χωρίς να μπορεί να ξεφύγει. Με αυτή τη μέθοδο όμως δε μπορούμε να αποφύγουμε την ύπαρξη δυσοσμίας και για αυτό χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ποντικιών.

Δολωματικοί σταθμοί μυοκτονίας

Για εφαρμογή ολοκληρωμένης Υγειονομικής Προστασίας από τα ποντίκια, είναι απαραίτητη η μυοκτωνία με χρησιμοποίηση δολωματικών σταθμών που τοποθετείται το ποντικοφάρμακο. Με τη μέθοδο αυτή εξασφαλίζεται τόσο η σωστή καταπολέμηση ποντικιών όσο και ο έλεγχος παρουσίας τρωκτικών. Οι δολωματικοί σταθμοί:

Κατασκευασμένοι απο ειδικό πλαστικό ή μέταλλο έχουν ειδικές υποδοχές ώστε το φάρμακο για τα ποντίκια να μη σκορπίζεται στο χώρο.
Φέρουν ενδείξεις για το περιεχόμενό τους και αριθμούνται ώστε να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός τους και ο έλεγχος.
Τοποθετούνται σε σταθερή βάση.

Σε εξωτερικούς χώρους οι δολωματικοί σταθμοί ποντικοκτονίας μπαίνουν σε διάταξη ζώνης για καλύτερο έλεγχο της περιοχής.
Στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας χρησιμοποιούνται σταθμοί με κόλλα ως σημεία ελέγχου της παρουσίας των τρωκτικών. Οι σταθμοί είναι απαλλαγμένοι απο χημικά και εφοδιάζονται με κόλλα για τη σύλληψη εντόμων και τρωκτικών.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *