Πιστοποίηση Υπηρεσιών
Πιστοποίηση Υπηρεσιών
Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο και ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εφαρμόζει τις πλέον έγκυρες και ακίνδυνες μεθόδους απολύμανσης, εξυπηρετώντας όλη την Βόρεια Ελλάδα.
​Διαθέτουμε πιστοποιητικά HACCP & ISO που βεβαιώνουν την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε, ώστε να είστε σίγουροι για την εξυπηρέτηση που απολαμβάνετε.
Αριθμός αδείας μας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 189007/19-11-2010
ISO 9001:2008
Το ISO 9001:2008 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως η κορυφαία απόδειξη διαχείρισης ποιότητας. Εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την δραστηριότητα και το μέγεθος της κάθε εταιρείας, ενώ δείχνει μία επιχείριση που καθοδηγείται από την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη.
Με την εστίαση στην ποιότητα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για έναν οργανισμό πιο ανταγωνιστικό και ευέλικτο, ο οποίος θα μπορέσει να κερδίσει νέες ευκαιρίες σε μία ολοένα αυξανόμενη και ανταγωνιστική αγορά.